Skubekime daryti gera !

Socialiniai tinklai

Asmens informacija

Donate quickly and securely with Stripe

How it works: A Stripe window will open after you click the Donate Now button where you can securely make your donation. You will then be brought back to this page to view your receipt.

Terms

Aukos suma: 100,00€

Padaliniai

SUAUGUSIŲJŲ DIENOS CENTRAS IR SOCIALINĖ REABILITACIJA NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE

Lietuvos samariečių bendrijos Kauno skyriuje organizuojamos ir teikiamos dienos užimtumo paslaugos žmonėms su negalia ir vyresnio amžiaus asmenims, siekiant mažinti jų socialinę atskirtį bei sudaryti sąlygas realizuoti savo sugebėjimus ir pomėgius. Dienos centro lankytojai dalinasi savo žiniomis, patirtimis, moko vieni kitus, bendrauja, kartu dalyvauja bendrose veiklose, renginiuose, šventėse, keliauja.

Dienos centre taip pat teikiamos informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, sociokultūrinės paslaugos, veikia amatų būrelis.

Pagrindinės centro vykdomos veiklos:

• Darbinių įgūdžių ugdymas;
• Saviraiškos įgūdžių lavinimas ir palaikymas;
• Savarankiškumo kasdienėje veikloje įgūdžių formavimas ir atkūrimas;
• Socialinių įgūdžių stiprinimas, ugdymas ir atkūrimas;
• Verslumo ugdymas;
• Sporto užsiėmimai;
• Paskaitos;
• Meno terapija;
• Rankdarbių dirbtuvės;
• Išvykos, renginiai, bendravimas ir smagus buvimas drauge.

Adresas: Šv. Gertrūdos g. 8A, Kaunas, 44260
Tel.: (8-37) 321572
El. paštas: kauno.samarieciai@gmail.com

Akimirkos