Skubekime daryti gera !

Socialiniai tinklai

Asmens informacija

Donate quickly and securely with Stripe

How it works: A Stripe window will open after you click the Donate Now button where you can securely make your donation. You will then be brought back to this page to view your receipt.

Terms

Aukos suma: 100,00€

Apie mus

SAMARIEČIŲ ISTORIJA

Kilmė

Izraelyje samariečiai žinomi iš Jėzaus pasakojimo apie gerąjį samarietį. Pagrindinė bendruomenės dalis gyvena prestižiniame rajone Halon ir tik nedaugelis šeimų likę mažame kaimelyje netoliese jiems švento kalno Grizimo. Tris kartus per metus samariečiai keliasi ant Grizimo kalno kaip žydai kol stovėjo šventykla, eidavo melstis į Jeruzalę. Šiandien samariečių yra 800, tai neblogas rezultatas bendrijai, kuri praktiškai buvo ant išnykimo ribos. Samariečių bendruomenė saugoma, įrašyta į Unesco raudonąją knygą. Samariečiai amžius gyveno šalia arabų, bet įgijo mažai bendrumo su jais – jie laiko save judėjų palikuonimis, tačiau išoriškai jie taip pat mažai panašūs į žydus. Belieka likti savimi…

Lk10, 25-37


Štai atsistojo vienas Įstatymo mokytojas ir mėgindamas Jį paklausė: „Mokytojau, ką turiu daryti, kad paveldėčiau amžinąjį gyvenimą?”
Jis tarė: „O kas parašyta Įstatyme? Kaip skaitai?”
Tas atsakė: „Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa savo širdimi, visa savo siela, visomis savo jėgomis ir visu savo protu, ir savo artimą kaip save patį”.
Jėzus jam tarė: „Gerai atsakei. Tai daryk, ir gyvensi”
.
Norėdamas pateisinti save, anas paklausė Jėzų: „O kas gi mano artimas?”
Jėzus atsakydamas tarė: „Vienas žmogus keliavo iš Jeruzalės į Jerichą ir pakliuvo į plėšikų rankas. Tie išrengė jį, sumušė ir nuėjo sau, palikdami pusgyvį. Atsitiktinai tuo pačiu keliu ėjo vienas kunigas ir pamatęs jį praėjo kita kelio puse. Taip pat ir levitas pro tą vietą eidamas jį pamatė ir praėjo kita kelio puse. O vienas samarietis keliaudamas užtiko jį ir pasigailėjo. Priėjęs jis aprišo jo žaizdas užpildamas aliejaus ir vyno, užkėlė ant savo gyvulio, nugabeno į užeigą ir slaugė jį. Kitą dieną iškeliaudamas jis išsiėmė du denarus, padavė užeigos šeimininkui ir tarė „Slaugyk jį, o jeigu ką išleisi viršaus, sugrįžęs atsilyginsiu”. Kas iš šitų trijų tau atrodo buvęs artimas patekusiam į plėšikų rankas?”
Jis atsakė: „Tas, kuris jo pasigailėjo”.
Jėzus jam tarė: „Eik ir tu taip daryk!”