VYKDOMI PROJEKTAI

LIETUVOS SAMARIEČIŲ BENDRIJOS KAUNO SKYRIAUS 2018 METŲ PROJEKTAI 
 

 

 Projekto pavadinimas, paramos šaltinis, finansuojama suma Eur:

 

 1. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas 
Kauno miesto savivaldybė - 29 430,00 

 

2. Vaikų dienos centras “Užuovėja” (Kauno miestas) 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija - 16 138,50 

 

3. Viešieji pirkimai. Socialinės priežiūros (socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo) paslaugų teikimo socialinės rizikos šeimoms su vaikais 
Kauno miesto savivaldybė - Nuo 2018-01-01 iki 2018-07-31  suma 29 750,00 
 

Viso projekto vertė 73 440,00 

 

4. Viešieji pirkimai Papildomo užimtumo ir įgalinimo paslaugų vaikams ir jų šeimoms paslaugų pirkimo atviras konkursas 
Kauno miesto savivaldybė - Nuo 2018-08-01 iki 2018-12-31  suma 1 700,00 

 

 

Viso projekto vertė 73 440,00 

 

5. Socialinės rizikos šeimų ir jų vaikų socializacija per reabilitacines veiklas 
Kauno miesto savivaldybė - 10 500,00 

 

6. Jaunimo įtraukimas į samarietišką savanorystę ir jos viešinimas 
Kauno miesto savivaldybė  - 1 520,00 

 

7. Socialinės partnerystės programa “Valgyk protingai” 
VšĮ „Humana People to People Baltic“ - 3 000,00 

 

8. Savanorystės ir savipagalbos grupių skatinimas ir ruošimas Centro seniūnijos bendruomenėje 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija - 6 402,50 

 


  VISO: 98 441,00 9.

 

Kauno rajono savivaldybės finansuojami 2 etatai Kauno rajono savivaldybė 16 478,64 10.

 

Vaikų dienos centras “Užuovėja” (Kauno rajonas) Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 16 138,50 

 

 VISO: 32 617,14 

 

 IŠ VISO: 131 058,64