VIEŠIEJI PIRKIMAI

LSB Kauno skyriaus Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės, pakeistos pagal 2015 m. reikalavimus (atsisiųsti)

2014 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas - supaprastintas atviras viešasis pirkimas 183415 "Dyzelinis kuras"(kriterijus - mažiausia kaina) per CVP IS viešųjų pirkimų portalą.
Dyzelinis kuras_Viešojo pirkimo protokolas_laimėtojas UAB NESTE LIETUVA_2014-05-12_scan
UAB Neste Lietuva_Degalų pardavimo sutartis_2014-06-12_scan
 
----------------------------------------
 
2015 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas - supaprastintas atviras viešasis pirkimas 236470 "Dyzelinis kuras"(kriterijus - mažiausia kaina) per CVP IS viešųjų pirkimų portalą.
Dyzelinis kuras_Viešojo pirkimo protokolas_laimėtojas UAB BALTIC PETROLEUM_2015-07-17_scan 
UAB Baltic Petroleum_Degalų pardavimo sutartis_2015-08-03_scan
----------------------------------------

2016 m. Lietuvos samariečių bendrijos administracinio pastato Šv.Gertrūdos g. 8a, Kaune stogo paprastojo remonto I etapo remonto darbų viešasis pirkimas.

Kvietimas dalyvauti viešąjame pirkime

Techninė specifikacija

Pasiūlymo forma

projektine dokumentacija

projektine dokumentacija 2