Skubekime daryti gera !

Socialiniai tinklai

Asmens informacija

Donate quickly and securely with Stripe

How it works: A Stripe window will open after you click the Donate Now button where you can securely make your donation. You will then be brought back to this page to view your receipt.

Terms

Aukos suma: 100,00€

VAIKŲ DIENOS CENTRAS
"UŽUOVĖJA"

Lietuvos samariečių bendrijos Kauno skyrius teikia akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą Kauno miesto ir Kauno rajono gyventojams.

KAUNO MIESTO

Tai - dienos užimtumas, gyvenimo įgūdžių ugdymo paslaugos vaikams ir jų šeimos nariams, vaiko teisių gynimas, vaikų socialinio ugdymo veikla, pagalba vaikui adaptuotis šeimoje bei visuomenėje.

Socialinę priežiūrą teikiame:

  •  vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų ir jų šeimoms;
  • vaikams, kuriems ugdymo įstaigos ar kiti specialistai rekomenduoja lankyti vaikų dienos centrą;
  • kitiems vaikams ir jų šeimoms.Teikiamos paslaugos:
  • konsultavimas;
  • informavimas
  • tarpininkavimas;
  • higienos įgūdžių formavimas;
  • pagalba ruošiant pamokas;
  • laisvalaikio užimtumas, maitinimo organizavimas.

Darbo laikas: I-V nuo 13:00 iki 17:00 val.
Adresas: Šv. Gertrūdos g. 8A, Kaunas, 44260
Tel.: (8-671) 36712
El. paštas: regitalsbkaunas@gmail.com
Centro vadovas: Regita Yakobchuk

Akimirkos

KAUNO RAJONO

Tikslas - teikti akredituotas kompleksines socialines paslaugas Kauno rajono Samylų seniūnijos vaikams ir jų šeimų nariams, taip gerinant ir palengvinant jų gyvenimo kokybę, užtikrinant jų socializaciją ir (re)integraciją į visuomenę, formuojant pozityvų požiūrį į gyvenimą, suteikiant saugią aplinką vaikų ugdymui, augimui ir vystymuisi bei įgalinant šeimas tapti atsakingomis už savo ateitį ir iškylančių problemų sprendimą.

Pagrindinės vaikų dienos centro veiklos kryptys:
• vaikų matinimas;
• veiklos saugioje aplinkoje;
• turiningas laisvalaikio organizavimas;
• pagalba ruošiant pamokas;
• vaikų saviraiškos skatinimas;
• socialinių ir darbinių įgūdžių ugdymas;
• protinių ir fizinių gebėjimų lavinimas ir ugdymas;
• pamatinių bendražmogiškų, kultūrinių vertybių diegimas;
• rūpinimasis vaikų sveikata;
• žalingų įpročių prevencija;
• vaikų skatinimas gyventi socialiai aktyvų gyvenimą;
• veiklos su įvairių sričių specialistais;
• vasaros stovyklų organizavimas.

Darbo laikas: I-V nuo 12:00 iki 18:00 val.
Adresas: Užuovėjos g. 7, 53105 Girionys
Tel.: (8-645) 73730
El. paštas: rajonovdc@kaunosamarieciai.lt
Facebook: facebook.com/centrasuzuoveja
Centro vadovas: Jolanta Curko

Akimirkos