SOS "PADĖK"

2019.11.26. SOS "PADĖK"
2019.11.26. SOS

SAMARIETIŠKAS OPERATYVUSIS SKAMBUTIS

SOS „PADĖK“

 

LSB Kauno skyriaus skubios pagalbos iškvietimo sistema SOS „PADĖK“,  kurios pagalba Jūs/Jūsų artimieji jausitės saugūs 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, 365 dienas per metus!!!

Kauno SAMARIEČIAI pradės teikti naują ir Lietuvoje ypatingai reikalingą paslaugą. Samariečių skubios pagalbos iškvietimo sistema SOS „PADĖK“ padės neįgaliems žmonėms, senjorams, specialių poreikių turintiems ir vienišiams piliečiams saugiau jaustis namuose bei gauti neatidėliotiną pagalbą nelaimės atveju ar papuolus į keblią padėtį.

Sistemos veikimo principas susideda iš dviejų dalių: mygtuko (kurį Paslaugos gavėjas nešioja ant rankos) ir GPS fiksavimo blokelio (kuris montuojamas paslaugos gavėjo namuose) ir Samariečių skubios pagalbos centro (kuris dirbs visą parą visomis savaitės dienomis ištisus metus). Skubios pagalbos centras teiks šias paslaugas:

Priims pagalbos signalą ir skubiai reaguos;
Bandys susisiekti su Paslaugos gavėju, jo/jos giminėmis, kaimynais, kad būtų kuo greičiau išsiaiškinta situacija;
Suteiks būtinąją pagalbą kiekvienu atveju individuliai.

 

Paslaugos gavėjas, kuris naudosis sistema SOS “PADĖK”, turės apyrankę su mygtuku ir GPS sistemą, kuri tiksliai nustatys jo buvimo vietą. Labai dažnai vyresnio amžiaus žmones ištinka netikėti sveikatos sutrikimai ir dažniausiai žmonės negali pasiekti telefono ir patys išsikviesti pagalbos, todėl blogai pasijutus, nukritus ar patekus į keblią padėtį žmogui tereikės nuspausti apyrankės mygtuką. Gavęs signalą Samariečių budėtojas tuoj pat praneš budinčiai komandai ir bandys susisiekti su Paslaugų gavėju nurodytu telefonu. Nepavykus prisiskambinti bus naudojamas atsarginis susisiekimo būdas (kaimynai, giminės ar kaip pageidaus pats Paslaugų gavėjas). Atvykusi į namus budinti komanda įvertina situaciją, suteikia pagalbą, o prireikus kviečia specialiąsias tarnybas (greitąją medicinos pagalbą, gaisrinę ar policiją). Atvykus specialiosioms tarnyboms budinti komanda padės greičiau patekti į Paslaugos gavėjo namus. Kartą per mėnesį kiekvieno paslaugos gavėjo namuose bus tikrinama įranga ir įvertinama situacija. Budinčią komandą sudarys psichologas, socialinis darbuotojas, socialinio darbuotojo padėjėjas, slaugytojas, esant poreikiui pasiūlysime specialų transportą, kuriuo galima pervežti įvairių poreikių turinčius žmones.

ŠIAI  SISTEMAI  ĮDIEGTI  MUMS LABAI REIKIA  JŪSŲ FINANSINĖS PARAMOS    

 SĄSKAITA AUKOMS A/s: LT50 7044 0600 0791 9830

 

P A S T A B A

 

TRUMPASIS SKAMBUTIS NUO 2020.04.01. NEBEVEIKIA