PRIVALOMIEJI HIGIENOS ĮGUDŽIŲ MOKYMAI

 

 

LAIKINAI NEMOKOME !!!

 

 

Teikiame mokymo paslaugas ir išduodame pažymėjimus pagal PRIVALOMOJO HIGIENOS ĮGŪDŽIŲ MOKYMO PROGRAMĄ, patvirtintą LR sveikatos apsaugos ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. V-932 "Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. V-69 „Dėl Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programos, Privalomojo higienos įgūdžių mokymo programos ir Privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo programos patvirtinimo” pakeitimo.

Licencijos numeris: VSL-559

Darbuotojų sąrašas, kurie privalo turėti higienos įgūdžių pažymėjimus:

Profesijų (veiklos sričių) kodai Profesijų ir veiklos sričių pavadinimai Mokymo programos kodas Mokymo periodiškumas:

 

007 Švietimo įstaigų, vykdančių asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, pedagoginiai darbuotojai, auklėtojų padėjėjai, vaikų socialinės globos įstaigų socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai, individualios priežiūros personalas:

 •  
 • HB, H1
 • Prieš pradedant dirbti.
 •  

008 Socialiniai darbuotojai, dirbantys suaugusių asmenų stacionariose ir kitose socialinės globos įstaigose, individualios priežiūros personalas: 

 •  
 • HB, H2
 • Prieš pradedant dirbti.
 •  

009 Kosmetikos gaminius gaminantys ir grožio paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai:

 •  
 • HB, H3
 • Prieš pradedant dirbti.
 •  

010 Soliariumų paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai: 

 •  
 • HB, H4
 • Prieš pradedant dirbti.
 •  

011 Sporto klubų, baseinų, pirčių, sveikatingumo paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai: 

 •  
 • HB, H5
 • Prieš pradedant dirbti.
 •  

013 Apgyvendinimo paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai :

 •  
 • HB, H6
 • Prieš pradedant dirbti.
 •  

017 Keleivinio transporto darbuotojai, aptarnaujantys keleivius (konduktoriai, stiuardai, traukinių palydovai ir kt. darbuotojai):

 •  
 • HB, H7
 • Prieš pradedant dirbti.
 •  

018 Vaikų poilsio stovyklų, vaikų žaidimų patalpų darbuotojai, prižiūrintys vaikus: 

 •  
 • HB, H1
 • Prieš pradedant dirbti>
 •  

019 Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių darbuotojai, galintys daryti tiesioginę įtaką laisvės atėmimo vietose, policijos areštinėse laikomų asmenų sveikatai:

 •  
 • HB, H8
 • Prieš pradedant dirbti.
 •  

020 Vandens tiekimo įmonių darbuotojai, galintys tiesiogiai daryti įtaką vandens vartotojų sveikatai:

 •  
 • HB, H9
 • Prieš pradedant dirbti,
 •  
 • H9
 • Kas dveji metai.
 •  

021 Darbuotojai, kurių veikla susijusi su maisto apdorojimu, perdirbimu, gabenimu, sandėliavimu, viešuoju ar kolektyvų maitinimu bei prekyba (išskyrus nuotolinę prekybą ir vaistines), maisto tvarkymą organizuojantys darbuotojai, padalinių, pamainų vadovai ir technologai:

 •  
 • HB, H10
 • Prieš pradedant dirbti,
 •  
 • H10
 • Kas penkeri metai.
 •  
 • tiesiogiai maistą tvarkantys darbuotojai:
 •  
 • HB, H10
 • Prieš pradedant dirbti
 •  
 • H10
 • Kas dveji metai.
 •  

022 Švietimo įstaigoms, vykdančioms asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, maistą tvarkančioms įstaigoms, stacionarių ir kitų socialinės globos įstaigoms, kosmetikos gaminius gaminančioms ir grožio paslaugas teikiančioms, soliariumų, sporto klubų, baseinų, pirčių, sveikatingumo, apgyvendinimo, vaikų poilsio stovyklų, vaikų žaidimo patalpų, skalbimo ir sauso valymo, žmogaus palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo, kremavimo, balzamavimo įstaigoms valymo paslaugas teikiantys darbuotojai, minėtų įstaigų valytojai, jeigu tokie yra:

 •  
 • HB, H11
 • Prieš pradedant dirbti.
 •  

023 Skalbimą ir sausą (cheminį) valymą atliekantys darbuotojai:

 •  
 • HB, H12
 • Prieš pradedant dirbti.
 •  

024 Darbuotojai, kurių veikla susijusi su medicininių atliekų tvarkymu sveikatos priežiūros įstaigose (sveikatos priežiūros įstaigos vadovas arba jo paskirtas asmuo, atsakingas už medicininių atliekų tvarkymo organizavimą įstaigoje, bei darbuotojai, dirbantys prie įrenginių, skirtų medicininių atliekų kenksmingumui pašalinti):

 •  
 • HB, H13
 • Prieš pradedant dirbti.
 •  

025 Darbuotojai, kurių veikla susijusi su žmogaus palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo, kremavimo, balzamavimo paslaugų teikimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugos saugai:

 •  
 • HB, H14
 • Prieš pradedant dirbti.
 •  

 

 

MOKYMŲ KAINOS PATVIRTINTOS LR sveikatos apsaugos ministro 2016 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-1225 "Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. 373 "Dėl mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo".

 

Mokymo programos kodas,kaina:

HB 5eur.
H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H11, H12, H13, H14 9eur.
H10 12eur.

Kontaktai:

[email protected]

registracija tel.: 8 37 321 572

Adresas: Šv. Gertrūdos g. 8A, Kaunas