ORGANIZACIJOS ISTORIJA

Lietuvoje Samariečių bendrija įsikūrė 1992 m. sausio mėn. Iniciatyvinės grupės posėdis įvyko Kaune, Šv. Kryžiaus (Karmelitų) bažnyčios klebonijoje, kurio metu buvo nutarta šaukti LSB steigiamąją konferenciją.

LSB steigiamoji konferencija prasidėjo 1992 01 25 d. Kaune Šv. Kryžiaus (Karmelitų) bažnyčioje (Gedimino g. 3) Šv. Mišiomis ir tęsėsi parapijos salėje. Konferencijoje dalyvavo atstovai iš Kauno, Vilniaus, Kelmės, Šiaulių ir Jurbarko. Buvo patvirtinti LSB įstatai, išrinkta valdyba iš 13 narių. LSB įregistruota Lietuvos Teisingumo ministerijoje 1992 06 15 d. Įsakymu Nr. 148-VO. Tai buvo nauja organizacija Lietuvoje, nebeturinti prieškarinių tradicijų ir patirties.

Remiantis užsienio šalių patirtimi, teko nustatyti svarbiausias kryptis ir prioritetus. Buvo pasirinkta neįgaliųjų vaikų, nelankančių bendrojo lavinimo mokyklų ar globos įstaigų globa bei parama. Taip pat vienišų senelių, neįgaliųjų ir socialiai remtinų žmonių globa. Jei pavyksta rasti rėmėjų, organizuojamos įvairios labdaros – paramos akcijos, namuose lankomi vieniši ir neįgalūs žmonės, rengiamos išvykos į kultūrinius renginius. LSB Kauno skyrius taip pat dalyvauja įvairiuose projektuose, kuriuos skelbia Kauno miesto savivaldybė ir Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Vykdome bendrus projektus su užsienio partneriais.Pirmininkas :
Mindaugas Vėlyvis
Pirmininko pavaduotoja:
Sonata Stonkutė

Valdyba:

Mindaugas Vėlyvis
Sonata Stonkutė
Algirdas Jokūbaitis
Paulius Žilėnas
Vilija Ratautienė
Edita Venckienė
Giedrius Klusis

Vyr. finansininkė:
Edita Venckienė
Revizorė:
Regita Yakobchuk

Svetainėje naudojami sausainukai. Susipažinkite su mūsų privatumo politika.