NAUJIENOS

2020.08.21.
2020.08.21.

2020 m. rugpjūčio 21 d. 16 val. Šv. Gertrūdos g. 8A, Kaune įvyko Lietuvos Samariečių bendrijos Kauno skyriaus visuotinis ataskaitinis susirinkimas. Susirinkimo dalyviams buvo pristatytos 2019 m. veiklos ir finansinės atskaitos. Išsamiau apie įgyvendintus projektus, atliktus darbus ir suteiktas paslaugas pasakojo pirmininkas Mindaugas Vėlyvis, VDC vadovės Regita Yakobchuk ir Jolanta Curko, slaugos skyriaus vadovė Sonata Sinkevičienė. Pirmininkas Mindaugas Vėlyvis informavo susirinkimo dalyvius, kad LR Seimas patvirtino įsakymą ir paskelbė sausio 25 d. Lietuvos samariečių bendrijos diena ir padėkojo seimo nariui Gediminui Vasiliauskui ir Gediminui Žemaičiui už įdėtas pastangas įgyvendinant šią gražią ir svarbią idėją. Susirinkimo svečias Gediminas Vasiliauskas pasakojo, kad žinodamas apie jau 28 metus samariečių bendrijos vykdomus kilnius darbus, labai norėjo kad ta veikla būtų kaip nors įamžinta.