APIE MUS » SKELBIMAI

2019.04.02. PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ
2019.04.02. PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ   -  2019.05.03. 

 INFORMUOJAME, KAD Š.M. GEGUŽĖS MĖN. 03 D. 16:00 Šv. Gertrūdos 8A, ĮVYKS VISUOTINIS KAUNO SAMARIEČIŲ BENDRIJOS  NARIŲ ATASKAITINIS - RINKIMINIS SUSIRINKIMAS, KURIO DARBOTVARKĖ :

 

 

1.Pirmininko metinė ataskaita.
2.Metinė finansinė ataskaita.
3.Revizijos komisijos metinė ataskaita.
4.VDC vadovių metinės ataskaitos.
5.Slaugos skyriaus vadovės metinė ataskaita.
6.Dėl LSB Kauno skyriaus įstatų pakeitimų.
7.Dėl revizijos komisijos rinkimo.
8.Dėl skyriaus pirmininko ir naujų valdybos narių rinkimo.