NAUJIENOS

Susirinkimas

„Ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas“

2023 m. balandžio mėn. 20 d. 16 val. vyko LSB Kauno skyriaus visuotinis ataskaitinis - rinkiminis susirinkimas. Susirinkimo metu buvo pateiktos veiklų bei finansinės ataskaitos už 2022 metus. Mūsų organizacijos nariai rinko naujai kadencijai LSB Kauno skyriaus pirmininką, valdybą bei revizorių. Vienbalsiai pirmininku buvo išrinktas Mindaugas Vėlyvis, skyriaus valdybos sudėtis liko ta pati, išrinktas naujas revizorius. Susirinkime dalyvavo Kauno miesto savivaldybės Centro seniūnijos vyriausioji specialistė Gintarė Bunevičienė ir Kauno miesto Socialinių paslaugų skyriaus vedėjos pavaduotoja Jūratė Putnienė, Kauno miesto Tarybos narys Gediminas Vasiliauskas. Pirmininkas Mindaugas Vėlyvis įteikė padėkas LSB Kauno skyriaus darbuotojams bei savanoriams už nuoširdų ir sąžiningai atliktą darbą, atsakingą požiūrį bei geranoriškas iniciatyvas gerinant organizacijos veiklą.