Vykdomi projektai

2015m . Kauno miesto savivaldybės finansuojami projektai

Eil. Nr.

Projekto, kuriam įgyvendinti skiriamos lėšos, pavadinimas

Suma (Eur)

Programa „Socialinės apsaugos plėtra, skurdo ir socialinės atskirties mažinimas“

1.

Vaikų dienos centras
Užuovėja

2080

2.

Socialiai remtinų asmenų
maitinimo organizavimas

2435

3.

Vienišų senyvo amžiaus
asmenų slauga

1795

ProgramaSocialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems

4.

2015 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems
bendruomenėje projektas

26650

 

2015m . Kauno rajono savivaldybės finansuojami projektai

ProgramaSocialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems

1.

2015 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų
neįgaliesiems bendruomenėje projektas

9557

 

2015m . Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos finansuojami projektai

Programa „Socialinės apsaugos plėtra, skurdo ir socialinės atskirties mažinimas“

1.

Vaikų dienos centrasUžuovėja

7385