Viešieji pirkimai

LSB Kauno skyriaus Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės, pakeistos pagal 2015 m. reikalavimus (atsisiųsti)

2014 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas – supaprastintas atviras viešasis pirkimas 183415 „Dyzelinis kuras“(kriterijus – mažiausia kaina) per CVP IS viešųjų pirkimų portalą.
—————————————-
2015 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas – supaprastintas atviras viešasis pirkimas 236470 „Dyzelinis kuras“(kriterijus – mažiausia kaina) per CVP IS viešųjų pirkimų portalą.
—————————————-

2016 m. Lietuvos samariečių bendrijos administracinio pastato Šv.Gertrūdos g. 8a, Kaune stogo paprastojo remonto I etapo remonto darbų viešasis pirkimas.

Kvietimas dalyvauti viešąjame pirkime

Techninė specifikacija

Pasiūlymo forma

projektine dokumentacija

projektine dokumentacija 2

—————————————-