Samarietiška globa

SAMARIETIŠKA GLOBA – Hamburgo Šiaurės – Rytų Samariečių bendrijos ASB ir Lietuvos Samariečių bendrijos Kauno skyriaus viešoji įstaiga, nuo 2002 m. teikianti

Dienos socialinės priežiūros (globos) ir slaugos paslaugas asmens namuose

pagal individualius asmens (šeimos) poreikius ir pageidavimus. Paslaugų tikslas – padėti išsaugoti, ugdyti ar pagerinti kliento gyvenimo kokybę, savarankiškumą, gerinant socialinio gyvenimo sąlygas jo namuose.
   

Netikėtų situacijų ar problemų, susijusių su liga, senatve, šeimos narių poreikiais, gali atsirasti kiekvienoje šeimoje ar vienišo žmogaus gyvenime, kai sutrinka įprastas gyvenimo ritmas, sunku atlikti būtiniausius darbus, suderinti šeimos ir profesinę veiklą.

Socialinių paslaugų gali prireikti kiekvienam iš mūsų…

Mus rasite:

Viešoji įstaiga SAMARIETIŠKA GLOBA

Šv. Gertrūdos g. 8A, Kaunas LT-44260

Telefonai: 8 37 321572,

El. paštas: arturasstoskus@gmail.com

Kam gali būti reikalinga mūsų pagalba ?

vienišiems senyvo amžiaus žmonėms, kuriems dėl amžiaus ir pablogėjusios sveikatos sunku pasirūpinti savo higiena, buitimi, kasdieniais darbais bei laisvalaikiu;

įvairaus amžiaus žmonėms, laikinai netekusiems savarankiškumo dėl ligos ir sveikstantiems po insulto, infarkto, traumų, kaulų lūžių, o taip pat sergantiems lėtinėmis ligomis;

šeimoms, globojančioms vyresnius savo šeimų narius;

tėvams, auginantiems ikimokyklinio ar jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikus, derinant šeimos ir profesinę veiklą.

Kodėl reikia rinktis mus ?

nuo 2002 metų kaupiame socialinės priežiūros (globos) ir slaugos namuose patirtį;

specializuotas ir specialiai įrengtas transportas nevaikštančių ligonių pervežimui;

kvalifikuoti ir patyrę darbuotojai;

individualus kiekvieno kliento poreikių tenkinimas;

partnerių iš Vokietijos metodinė parama ir pagalba socialinės priežiūros namuose srityje;

sėkminga daugiametė bendradarbiavimo patirtis su valstybinėmis socialinėmis tarnybomis.

lankstus požiūris į besikeičiantį laikmetį, naujų paslaugų teikimas, atsižvelgiant į individualius

kliento bei visos šeimos poreikius.

Kokios socialinės paslaugos teikiamos ?

Paslaugų teikimo galimybės yra plačios ir įvairios, priklausomai nuo kliento individualių poreikių ir pageidavimų:

pagalba palaikant asmeninę higieną (prausiantis, maudantis, keičiant patalynę ir kt.);

pagalba buityje (tvarkant kambarius, pristatant skalbinius į skalbyklą ir kt.);

tarpininkavimas registruojant pas gydytoją ar iškviečiant jį į namus;

maitinimo organizavimas, pagalba ruošiant maistą, produktų pirkimas;

lydėjimas į gydymo įstaigas, kitas vietas, pasivaikščiojimas lauke;

pagalba rūpinantis vaikų mokymusi, ugdymu ir priežiūra;

kitos socialinės paslaugos pagal individualius poreikius.

Benrdradarbiavimo pradžia

Dienos socialinės priežiūros (globos) ir slaugos paslaugos asmens namuose apmoka klientas, jo artimieji ar asmuo, užsakęs paslaugas.

Pasirašoma sutartis, kurioje abiejų pusių sutarimu nurodomos konkrečios pageidaujamos paslaugos, jų atlikimo terminas, laikas ir kt.

 

Esame tam, kad padėtume Jums…

Viešoji įstaiga SAMARIETIŠKA GLOBA JA 135943061,

Šv. Gertrūdos g. 8A, Kaunas, Tel. 8 37 321572; 862162402

El. p.: slauga@kaunosamarieciai.lt Internetinis psl. http://kaunosamarieciai.lt

PATVIRTINTA

VšĮ Samarietiška globa

2012m. spalio mėn. 30d.

dalininkų įsakymu Nr.15-T

DIENOS SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS (GLOBOS) PASLAUGŲ TEIKIMO ASMENS NAMUOSE TVARKOS IR MOKĖJIMO APRAŠAS

ATMINTINĖ KLIENTAMS

I. Bendroji dalis

Socialinė priežiūra yra visuma paslaugų, kuriomis asmeniui (šeimai) teikiama kompleksinė, bet nuolatinės specialistų priežiūros nereikalaujanti, pagalba. Socialinė priežiūra teikiama socialinių paslaugų įstaigose ar asmens namuose. Paslaugų teikimo dažnumas priklauso nuo individualaus asmens (šeimos) tos paslaugos poreikio.

Socialinių paslaugų gali prireikti kiekvienam. Jų tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, padėti jam įveikti socialinę atskirtį, otaip pat padėti šeimos nariams, globojantiems asmenį, tinkamai derinti šeimos ir profesinę veiklą.

SAMARIETIŠKA GLOBA – Hamburgo Šiaurės– Rytų ASB ir Lietuvos Samariečių bendrijos Kauno skyriaus viešoji įstaiga, teikianti dienos socialinės priežiūros (globos) ir slaugos asmens namuose paslaugas pagal individualius asmens (šeimos) poreikius ir pageidavimus. Paslaugos yra mokamos.

Paslaugos teikiamos:

neįgaliesiems;

Taip pat visiems pageidaujantiems asmenims, kuriems LR teisės aktais nėra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar nuolatinės priežiūros poreikis bei fizinis ir socialinis nesavarankiškumas:

vienišiems senyvo amžiaus žmonėms;

kitiems asmenims, laikinai ar nuolatinai dėl ligos bei kitų priežasčių netekusiems savarankiškumo, taip pat sveikstantiems po ligos ar traumų;

vaikams ir jų šeimų nariams.

Tikslai:

– padėti neįgaliems, vienišiems senyvo amžiaus žmonėms, laikinai netekusiems darbingumo asmenims integruotis visuomenėje gerinant jų gyvenimo kokybę;

– išsaugoti savarankiškumą gyvenamojoje aplinkoje palaikant ir ugdant jų socialinius įgūdžius;

– padėti tėvams rūpintis vaikų mokymusi ir popamokine veikla;

– sudaryti galimybes šeimos nariams derinti profesinį ir šeimos gyvenimą.

II. Dienos socialinės priežiūros (globos) ir slaugos asmens namuose

paslaugų turinys

Dienos socialinės globos ir slaugos asmens namuose paslaugas sudaro:

1. Konsultacijos

– teikiamos apie socialines paslaugas, jų ypatumus, galimybes gauti paslaugas;

– apie įstaigas, galinčias padėti spręsti asmeniui iškilusias socialines ir sveikatos problemas.

2. Tarpininkavimas ir atstovavimas

– padedant asmenims spręsti sveikatos, ūkinius, buitinius klausimus;

– tvarkant dokumentus, įmokų mokėjimą, mokant mokesčius už komunalinius bei kitus patarnavimus;

– užregistruojant pas specialistus, palaikant santykius su artimaisiais;

– tvarkant dokumentus dėl techninių priemonių įsigyjimo, būsto ar aplinkos pritaikymo;

3. Bendravimas bei laisvalaikio organizavimas –

priklausomai nuo asmens amžiaus, sveikatos būklės ir pageidavimų:

– skaitomi laikraščiai, žurnalai, knygos;

– bendraujama su klientu jį dominančiomis bendruomenės gyvenimo, aktualijų temomis.

4. Kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas

– tvarkant piniginę apskaitą ar namų ūkio dokumentaciją;

– mokant mokesčius;

– planuojant ir atliekant namų ruošos darbus.

5. Asmens higienos paslaugos

– pagalba prausiantis, maudantis, skutantis, karpant nagus, apsirengiant, nusirengiant, keičiant patalynę.

6. Asmens priežiūra dienos metu

Nesant galimybės asmens palikti vieno, be kitų priežiūros:

– budėjimas prie lovos;

– pragulų profilaktika, kėlimas, vartymas;

– sauskelnių keitimas.

7. Maitinimo organizavimas

– maisto iš artimiausio prekybos centro ar turgavietės nupirkimas, parnešimas;

– pagalba ruošiant maistą;

– karšto maisto atvežimas;

– pagalba maitinantis.

– indų, naudotų maisto ruošimui ir maitinimosi metu, išplovimas.

8. Pagalba buityje

apsiperkant, perkant vaistus;

– mokant mokesčius,

– tvarkant dokumentus, pažymas irk t.

– atliekant vienkartinius pavedimus (pašto paslaugos, prenumerata ir kt).

– tvarkant kambarius (dulkių šluostymas, kilimo valymas dulkių siurbliu, drėgnas grindų valymas,

šviestuvų, veidrodžių, langų vidinės pusės valymas);

– skalbinių pristatymas į skalbyklą ar valyklą;

– skalbimas skalbimo mašina (mažą kiekį skalbinių);

– skalbimas rankomis (smulkių daiktų nedidelis kiekis).

9. Sanitarinių mazgų valymas

– vonios, wc patalpos valymas ir plovimas.

10. Pagalba ūkio darbuose

– vandens atnešimas (pvz.: iš šulinio ar kt.);

– malkų atnešimas;

– krosnies kūrenimas;

– lapų grėbimas ( nuo takų ir kelio namų valdos teritorijoje);

– sniego nukasimas ( nuo takų ir kelio namų valdos teritorijoje);

– langų valymas.

( Kiti darbai gali būti vykdomi atskiru individualiu šalių susitarimu).

11. Lydėjimas

– į gydymo įstaigą, polikliniką, banką, bažnyčia, teatrą, koncertą ir kt;

– pagalba išvykstant ir sugrįžtant į namus;

– pasivaikščiojimas lauke.

12. Transporto organizavimas

– asmens nuvežimas ir parvežimas į ir iš sveikatos priežiūros įstaigos specialiuoju transportu,

pritaikytu nevaikštantiems ar gulintiems asmenims.

13. Pagalba tėvams rūpinantis vaikų mokymusi ir popamokine veikla.

Neturint galimybės suderinti profesinio ir šeimos gyvenimo, šeimos narių ligos ar kitų nenumatytų priežasčių atvejais:

– teikiame pagalba nuvežant vaikus į mokyklą ir parvežant juos namo;

– nuvežant į popamokinės veiklos užsiėmimus (dailės mokyklą, šokių, sporto ir kt. būrelius) ir parvežant namo;

– lydint į polikliniką, fizioterapijos procedūras, gydomąsias mankštas ir pan.;

– padedant vaikui ruošti pamokas namuose su profesionalia pedagoge;

– organizuojant vaikui ugdomąjį užimtumą namuose (dailės, muzikinių, raštingumo įgūdžių ugdymą su vaikų pedagogais – specialistais);

– lavinant kalbinius įgūdžius (vaikams su nežymiais kalbos sutrikimais – pavėlavusi kalba, užsikirtimai, mikčiojimas – pagalbą teikia kalbos korekcijos specialistai – logopedai).

,,Pagalbos tėvams rūpinantis vaikų mokymusi ir popamokine veikla“ paslaugų kaina sutartinė.

III. Dienos socialinės priežiūros (globos) ir slaugos asmens namuose

paslaugų teikimo organizavimas

Su paslaugų gavėju pasirašoma nustatytos formos sutartis (sutarties forma tvirtinama direktoriaus įsakymu), kurioje nustatomos paslaugų rūšys, kiekis, teikimo dažnumas ir konkretus laikas, teikiamų paslaugų terminas, įleidimo į namus tvarka, mokėjimo už paslaugas šaltiniai, konkretus apmokėjimo už paslaugas dydis ir piniginė išraiška, mokėjimo tvarka ir kitos paslaugų teikimo ir nutraukimo sąlygos. Sutartį pasirašo socialinės globos gavėjas (rūpintojas, įgaliojimą turintis asmuo) ir įstaigos direktorius ar jo įgaliotas asmuo).

Socialinės priežiūros paslaugas asmens namuose teikia individualiai parinktas darbuotojas, atitinkantis teikiamos paslaugos reikalavimus. Darbuotojas pateikia užsakovui pažymėjimą, pagal kurį jis identifikuoja asmenį teiksiantį paslaugas.

Socialinės priežiūros (globos) asmens namuose paslaugos teikiamos nuo 1 iki 8 valandų per dieną darbo valandomis ir darbo dienomis. Paslaugos teikimo trukmę asmens namuose lemia paslaugos poreikis, užsakovo (įgalioto asmens, rūpintojo) pageidavimas.

Priemonėmis paslaugos teikimui pasirūpina užsakovas arba pagal atskirą susitarimą, už papildomą mokestį – paslaugą teikiantis asmuo.

III. Dienos socialinės priežiūros (globos) ir slaugos asmens namuose

paslaugų teikimo apmokėjimo tvarka

Atlyginimo už suteiktas paslaugas dydis nustatomas pagal paslaugų teikimo metu galiojantį VšĮ Samarietiška globa Dienos socialinės priežiūros (globos) ir slaugos asmens namuose paslaugų kainoraštį (1 priedas). Atlyginimas mokamas pagal paslaugos teikėjo pateiktą sąskaitą, sąskaitą faktūrą ar kitą apskaitos dokumentą, o atlyginimo dydis priklauso nuo pasirinktų ir suteiktų paslaugų kiekio.

Asmeniui (įgaliotam asmeniui, rūpintojui) pasirinkus reikiamas paslaugas, jis turi sumokėti 50% (penkiasdešimt procentų) dydžio avansą, o likusią sumą, kai suteikiama paslauga, jei abi pusės nesutaria kitaip.