Privalomieji higienos įgūdžių mokymai

Teikiame mokymo paslaugas ir išduodame pažymėjimus pagal PRIVALOMOJO HIGIENOS ĮGŪDŽIŲ MOKYMO PROGRAMĄpatvirtintą LR sveikatos apsaugos ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. V-932 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. V-69 „Dėl Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programos, Privalomojo higienos įgūdžių mokymo programos ir Privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo programos patvirtinimo” pakeitimo.

Licencijos numeris: VSL-559

Darbuotojų sąrašas, kurie privalo turėti higienos įgūdžių pažymėjimus:

Profesijų (veiklos sričių) kodai Profesijų ir veiklos sričių pavadinimai Mokymo programos kodas Mokymo periodiškumas
007 Švietimo įstaigų, vykdančių asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, pedagoginiai darbuotojai, auklėtojų padėjėjai, vaikų socialinės globos įstaigų socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai, individualios priežiūros personalas HB, H1 Prieš pradedant dirbti
008 Socialiniai darbuotojai, dirbantys suaugusių asmenų stacionariose ir kitose socialinės globos įstaigose, individualios priežiūros personalas HB, H2 Prieš pradedant dirbti
009 Kosmetikos gaminius gaminantys ir grožio paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai HB, H3 Prieš pradedant dirbti
010 Soliariumų paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai HB, H4 Prieš pradedant dirbti
011 Sporto klubų, baseinų, pirčių, sveikatingumo paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai HB, H5 Prieš pradedant dirbti
013 Apgyvendinimo paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai HB, H6 Prieš pradedant dirbti
017 Keleivinio transporto darbuotojai, aptarnaujantys keleivius (konduktoriai, stiuardai, traukinių palydovai ir kt. darbuotojai) HB, H7 Prieš pradedant dirbti
018 Vaikų poilsio stovyklų, vaikų žaidimų patalpų darbuotojai, prižiūrintys vaikus HB, H1 Prieš pradedant dirbti
019 Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių darbuotojai, galintys daryti tiesioginę įtaką laisvės atėmimo vietose, policijos areštinėse laikomų asmenų sveikatai HB, H8 Prieš pradedant dirbti
020 Vandens tiekimo įmonių darbuotojai, galintys tiesiogiai daryti įtaką vandens vartotojų sveikatai HB, H9 Prieš pradedant dirbti
H9 Kas dveji metai
021 Darbuotojai, kurių veikla susijusi su maisto apdorojimu, perdirbimu, gabenimu, sandėliavimu, viešuoju ar kolektyvų maitinimu bei prekyba (išskyrus nuotolinę prekybą ir vaistines)

 

maisto tvarkymą organizuojantys darbuotojai, padalinių, pamainų vadovai ir technologai

 

HB, H10

 

Prieš pradedant dirbti

 

H10 Kas penkeri metai

 

tiesiogiai maistą tvarkantys darbuotojai

 

HB, H10 Prieš pradedant dirbti

 

H10 Kas dveji metai

 

022 Švietimo įstaigoms, vykdančioms asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, maistą tvarkančioms įstaigoms, stacionarių ir kitų socialinės globos įstaigoms, kosmetikos gaminius gaminančioms ir grožio paslaugas teikiančioms, soliariumų, sporto klubų, baseinų, pirčių, sveikatingumo, apgyvendinimo, vaikų poilsio stovyklų, vaikų žaidimo patalpų, skalbimo ir sauso valymo, žmogaus palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo, kremavimo, balzamavimo įstaigoms valymo paslaugas teikiantys darbuotojai, minėtų įstaigų valytojai, jeigu tokie yra

 

HB, H11

 

Prieš pradedant dirbti

 

023 Skalbimą ir sausą (cheminį) valymą atliekantys darbuotojai

 

HB, H12 Prieš pradedant dirbti

 

024 Darbuotojai, kurių veikla susijusi su medicininių atliekų tvarkymu sveikatos priežiūros įstaigose (sveikatos priežiūros įstaigos vadovas arba jo paskirtas asmuo, atsakingas už medicininių atliekų tvarkymo organizavimą įstaigoje, bei darbuotojai, dirbantys prie įrenginių, skirtų medicininių atliekų kenksmingumui pašalinti)

 

HB, H13 Prieš pradedant dirbti

 

025 Darbuotojai, kurių veikla susijusi su žmogaus palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo, kremavimo, balzamavimo paslaugų teikimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugos saugai

 

HB, H14 Prieš pradedant dirbti

 

 

 

MOKYMŲ KAINOS PATVIRTINTOS LR sveikatos apsaugos ministro 2016 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-1225 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. 373 „Dėl mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

Mokymo programos kodas Kaina
HB 5eur
H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H11, H12, H13, H14 9eur
H10 12eur

Kontaktai:

higiena@kaunosamarieciai.lt

registracija tel.: 8 37 321 572

Adresas: Šv. Gertrūdos g. 8A, Kaunas