„Priemonių paketas socialinės rizikos šeimoms“

Nuo 2018 m. liepos 16 d. vyko užsiėmimai su ugdytinių tėveliais pagal metodiką „Priemonių paketas socialinės rizikos šeimoms“. Užsiėmimų metu buvo apjungta socialinė sąveika tarp kliento ir socialinio darbuotojo, buvo siekiama stiprinti asmens motyvaciją ieškant darbo bei mažinant socialinę atskirtį bendruomenėje.

Veiklos vykdomos ir finansuojamos iš projekto „Socialinės rizikos šeimų ir jų vaikų socializacija per reabilitacijos veiklas“, kurį remia „Iniciatyvos Kaunui“.

Posted in LSB Kauno skyrius - Naujienos.