NAUJIENOS

2019.08.24. LAISVĖS PIKNKE SAMARIEČIAI RENKA AUKAS
2019.08.24. LAISVĖS PIKNKE SAMARIEČIAI RENKA AUKAS

 LAISVĖS PIKNKE SAMARIEČIAI RENKA AUKAS

 

SKUBIOS PAGALBOS SKAMBUTIS (SPS „PADĖK“) LSB Kauno skyriaus skubios pagalbos iškvietimo sistema SPS „PADĖK“, kurios pagalba Jūs būsite susieti su SAMARIEČIAIS 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę 365 dienos per metus!!! Ši sistema padės neįgaliems žmonėms, senjorams, specialių poreikių turintiems piliečiams ir vienišiams saugiau jaustis bei gauti neatidėliotiną pagalbą nelaimės atveju ar papuolus į keblią padėtį, taip pat sužinoti informaciją apie paslaugas ar specialiąsias tarnybas. Sistemos veikimo principas susideda iš dviejų sudedamųjų: tai mygtuko ir GPS fiksavimo blokelio (kurie yra pas aptarnaujamą asmenį) ir Samariečių skubios pagalbos centro (kuris dirbs kiaurą parą visomis savaitės dienomis ištisus metus). Skubios pagalbos centras teiks šias paslaugas: *Priims pagalbos signalą; *Įvertins grėsmės situaciją; *Suteiks būtinąją pagalbą Asmuo susietas su sistema SPS “PADĖK”, turės apyrankę su mygtuku ir GPS sistemą, kuri tiksliai nustatys jo buvimo vietą. Prireikus pagalbos, blogai pasijutus, patekus į keblią padėtį ar norint gauti jam reikalingą informaciją, žmogui tereikės nuspausti mygtuką. Tuo tarpu, Samariečių budėtojas tuoj pat paskambins Jam, nurodytu telefonu. Nepavykus prisiskambinti Samariečių budėtojas nusiūs mobilų ekipažą įvertinti grėsmės. Gavus informaciją apie susidariusią padėtį bus sprendžiamas tolesnis veiksmų planas. Mūsų paslaugos užsakovai sulauks bent vieno apsilankymo per mėnesį jų namuose, esamos situacijos įvertinimui. Aptarnaujamas asmuo gaus visapusišką pagalbą, kadangi pas mus dirbs psichologas, socialinis darbuotojas, socialinio darbuotojo padėjėjas, slaugytojas, turime specialų transportą pervežti įvairių poreikių turintiems žmonėms.