NAUJIENOS

2019.08.02. Ubagų diena, Porciunkulė, Šv. Mergelės angeliškosios šventė
2019.08.02. Ubagų diena, Porciunkulė, Šv. Mergelės angeliškosios šventė

Ubagų diena, Porciunkulė, Šv. Mergelės angeliškosios šventė

 

 

Pasibaigus rugiapjūtei, rugpjūčio 2 d., liaudyje buvo paplitusi tradicija pirmuoju derliumi pavaišinti ir tuos, kurie kenčia nepriteklių – vargšus. Jiems būdavo nunešama duonos, kitų maisto produktų.

Įvedus krikščionybę, šią dieną švenčiama Šv. Mergelės angeliškosios šventė. Rugpjūčio 2-oji ypač reikšminga pranciškonams, jie šventę vadina Porciunkule. Porciunkulė – nedidelis miestelis Italijoje, kur XIII a. šv. Pranciškus Asyžietis atstatė mažytę koplytėlę ir prie jos įsteigė pirmąjį Mažųjų brolių pranciškonų vienuolyną. Šventasis Pranciškus Asyžietis buvęs neturtingas ir basas. Su tuo taip pat gali būti siejamas ir Ubagų dienos pavadinimas.

Tos dienos proga labai norėtųsi pasvarstyti ir padiskutuoti apie labai turtingų ir labai vargšų žmonių santykį Lietuvoje, apie emigrantų skaičių, apie prekybos tinklų darbuotojų atlyginimus ir savininkų pelnus, apie statybos bendrovių slepiamus mokesčius, apie taksi vairuotojų vergovę, apie ūkininkų mokesčius, apie politikų ir kitų Lt turtingų žmonių požiūrį į mokesčių mokėjimą, apie korupciją, apie pačią mokesčių sistemą ir jos kaitaliojimą, apie visas stambias machinacijas mūsų šalyje kurių pasekmės galiausiai atgula ant eilinių piliečių pečių papildomų mokesčių našta, BET apie tai kalbame kiekvieną dieną visuose socialiniuose tinkluose, medijose, žiniasklaidoje ir t.t. . Kaip sakoma, tikėkimės, kad kiekvienam bus atseikėta, jei ne šiame, tai pomirtiniame gyvenime.

Labai norėtųsi pacituoti Dalai Lamos žodžius:

„Būkite geresni, kai tai įmanoma. O tai įmanoma visada.“

„Reikia stengtis būti geresniam ne už kitą, o už ankstesnį save.“

Lietuviams visada buvo būdingas gailestingumas, užsispyrimas bei darbštumas. Gal per daug mes kantrūs ir nepripratę skųstis savo nelaimėmis ar girtis pergalėmis.

Linkiu kiekvienam susimastyti ar teisingai gyvenam, ne sveikai, bet TESINGAI . Gal galim padėti kitiems – TIEMS kam tikrai reikia MŪSŲ pagalbos, TIEMS kas vos galą su galu suduria, kas ligos pakirstas ant patalo guli, kas valgyti ne kas diena gauna, kas negali vaikų į mokyklą išleisti, nes neturi tam pinigų. Visą šį sunkų  darbą atlieka Samariečių savanoriai ir patikėkite tikrai nėra lengva dirbti su ligoniais, asocialiais žmonėmis, invalidais ar sergančiais vaikais, žmonėmis jaučiančiais pastovų nepriteklių. Šie žmonės dažnai būna neadekvatūs, pikti, reikalaujantys padidinto dėmesio ar šiaip labai vieniši. Neįgalūs, elgetaujantys ar benamiai dažniausiai sukelia neigiamą ir atstumiantį jausmą, nes paliečia žmogaus sąžinę ir primena mums, kad mes esame laimingesni ir geriau materialiai aprūpinti negu šie varguoliai. Pabūkim dosnesni ir pajuskime nusiraminimo, palaimos ir ramybės būseną. Juk tiek nedaug reikia – noro padėti ir geros valios.

Norim padėkoti visiems žmonėms darantiems gerą darbą ir palinkėti stiprybės Jų sunkiame kelyje ir prašome VISUS GEROS VALIOS PILIEČIUS prisidėti prie mūsų veiklos ir padėti DARYTI GERA .

AČIŪ