NAUJIENOS

2019.05.03. LSB Kauno skyriaus ataskaitinis susirinkimas
2019.05.03. LSB Kauno skyriaus ataskaitinis susirinkimas

LSB Kauno skyriaus ataskaitinis susirinkimas

 

2019 m. gegužės mėn. 03 d. vyko Lietuvos samariečių bendrijos Kauno skyriaus ataskaitinis susirinkimas už 2018 metus. Susirinkime dalyvavo 44 organizacijos nariai.

Susirinkime ataskaitas teikė:

LSB Kauno skyriaus pirmininkas Mindaugas Vėlyvis. Jis pateikė darbo ataskaitą už 4 metus. Padėkojo darbuotojams už nuoširdų darbą. Pristatė naujus planus, darbus bei tikslus.
Išklausėme LSB Kauno skyriaus finansininkės Editos Venckienės finansinę ataskaitą bei revizijos komisijos ataskaitą, kurią pristatė Vilma Railienė.
Susirinkime svečiavosi LR Seimo narys Gediminas Vasiliauskas bei jo padėjėja – sekretorė Vaida Pranauskaitė. Gerbiamas Gediminas savo kalboje padėkojo samariečiams už padarytus darbus ir įteikė pirmininkui Mindaugui Vėlyviui Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios tarybos akto kopiją dėl Lietuvos Nepriklausomybės Valstybės atstatymo su 124 signatarų parašais. Padėjėja Vaida taip pat pasidžiaugė mūsų organizacijos padarytais gerais darbais bei įteikė atminimo dovanėles.
Kauno miesto ir Kauno rajono vaikų dienos centrų “Užuovėja” vadovės Vilma Lapinskienė ir Jolanta Curko papasakojo bei parodė skaidres, kuriose pristatė vaikų kasdienines veiklas, edukacines programas, išvykas, ekskursijas vykusias 2018 metais.
Samarietiškos slaugos skyriaus vadovė Sonata Sinkevičienė pasakojo apie savo darbą su neįgaliaisiais, apie teikiamas paslaugas ligoniams namuose ir pagalbą jo artimiesiems. Pristatė projektą, kuriame jaunimas padeda vyresnio amžiaus žmonėms namuose. Taip pat kalbėjo apie vykstančius neįgaliųjų užsiėmimus Kauno samariečių patalpose.
LSB Kauno skyriaus įstatų papildymo klausimais pasisakė LSB prezidentas Sigytas Klimas. Nutarta: pritarta vienbalsiai.
Vėliau vyko revizijos komisijos rinkimai bei naujos valdybos narių rinkimai. Išrinkti septyni nauji valdybos nariai: Mindaugas Vėlyvis, Algirdas Jokūbaitis, Paulius Žilėnas, Giedrius Klusis, Vilija Ratautienė, Edita Venckienė, Rasa Lukšaitytė. Nutarta: balsavo už 7 kandidatus - 33 balsai, susilaikė – 3, prieš – nebuvo.

 

Dėkojame kapela “Šaltinis” už gražias ir šiltas dainas, kurios skambėjo prieš susirinkimą.