NAUJIENOS

2019.04.25. Daržų diena, šv. Morkus
2019.04.25. Daržų diena, šv. Morkus

Daržų diena, šv. Morkus.  Minima: 2019.04.25

 

 

Šią dieną nuo senų senovės lietuviai pradėdavo dirbti daržus. Pirmiausia tradiciškai būdavo sėjamos morkos. Morkų lysvių gale būdavo įbedamas kuolas, kad morkos augtų tiesios ir didelės.

Atėjus krikščionybei, ši diena sutapatinta su Šv. Morkaus varduvėmis. 

Liaudyje gyvos sakmės apie šv. Morkų: vieną kartą mergelė Marija sijojusi miltus ir iš jos sietą pavogęs velnias. Marija siuntusi Morkų sieto grąžinti. Morkus susipešęs su velniais, o sietą švystelėjęs iki dangaus. Dabar tas sietas šviečia nakčia (Sietynu liaudiškai vadinamas Tauro žvaigždynas). Tokia sakme Šv. Morkaus diena tarsi susiejama su Daržų diena, sėja.

Morkus (hebr. מרקוס, sen. gr. Μάρκος) – vienas iš Šventojo Rašto autorių, parašęs vieną iš keturių evangelijų – evangeliją pagal Morkų. Gimė Jeruzalėje, pagal kilmę judėjas. Tačiau dar būdamas jaunas prisijungė prie krikščionių bendruomenės, kadangi jo motina Marija buvo karšta Kristaus pasekėja, o po Kristaus pakilimo į dangų, jos namai buvo dažna krikščionių surinkimų vieta.

Evangelistas gimė su Jono vardu, tačiau vėliau buvo pramintas Jonu-Morkumi, o vėliau išliko tik Morkaus vardas.

Morkus kartu su Barnabu lydėjo apaštalą Paulių jo pirmojoje misionieriškoje kelionėje. Vėliau Morkus tapo apaštalo Petropalydovu ir sekretoriumi. Manoma, kad būtent iš jo pasakojimų Morkus parašė savo evangeliją. Kaip liudijo apaštalas Jonas, Morkus surašė gana tiksliai daugelį Jėzaus darbų, nors ir ne ta seka, kaip jie buvo įvykę.

Po apaštalų Petro ir Pauliaus mirties, Morkus skelbė Evangeliją Egipte ir įkūrė ten Aleksandrijos bendruomenę. Jis buvo pirmasis jos vyskupas.

68-ais metais Morkus mirė kankinio mirtimi.

Meno kūriniuose Morkaus atributas – liūtas.