NAUJIENOS

2019.05.30. Tarptautinė Jungtinių Tautų taikos saugotojų diena
2019.05.30. Tarptautinė Jungtinių Tautų taikos saugotojų diena

Kazys Grinius (1899)

 

Tėvas: Kazys Grinius

Motina: Joana Griniuvienė


Veikla: karinis veikėjas, pulkininkas


Alma mater: 1927 m. Belgijos generalinio štabo akademija

Kazys Grinius (1899 m. rugsėjo 8 d. Pilviškiuose – 1965 m. gegužės 29 d. Vašingtone) – Lietuvos karinis veikėjas, Lietuvos kariuomenės Generalinio štabo pulkininkas.

Biografija:

Tėvas LR prezidentas Kazys Grinius, motina Joana Griniuvienė, brolis Liūtas Grinius. 

Rusijos Pilietinio karo dalyvis, tarnavo baltųjų kariuomenėje. 1919 m. grįžo į Lietuvą. Nuo 1919 m. rugpjūčio mėn. tarnavo Lietuvos kariuomenėje, Pirmajame raitelių pulke. Nuo 1921 m. vasario mėn. ėjo 1-osios kavalerijos divizijos štabo viršininko pareigas. 1920 m. gegužės-spalio mėn. dalyvavo kovose su Lenkijos kariuomenės daliniais.

1923 m. Prancūzijoje baigęs Sen-Cyro karo mokyklą paskirtas Aukštųjų karininkų kursų instruktoriumi, lektoriumi. 1927 m. baigė Belgijos generalinio štabo akademiją Briuselyje.

Nuo 1927 m. rugsėjo mėn. dirbo Vyriausiojo štabo operacijų skyriuje, Kauno karo mokyklos ir Aukštųjų karininkų kursų lektorius. 1934 m. gruodžio mėn. – 1935 m. rugsėjo mėn. Kariuomenės štabo ypatingų reikalų karininkas. 1935 m. Generalinio štabo pulkininkas. 1935 m. rugsėjo mėn. – 1937 m. liepos mėn. Trečiosios divizijos štabo viršininkas. 1937 m. liepos mėn. – 1940 m. rugpjūčio mėn. Lietuvos karo atašė Berlyne. 1941 m. persikėlė į JAV.