Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa

Gyvenimo įgūdžių ugdymas – tai vaikų ir jaunuolių asmeninių ir socialinių įgūdžių
lavinimo programa, kurios tikslas parengti ne kuo daugiau žinančius, o savim pasitikinčius,
komunikabilius, įvairius gyvenimo sunkumus įveikti gebančius vaikus.

Programa suskirstyta į 5 vystymosi sritis, kurios viena su kita labai susijusios. Tai: savimonė, priklausymas grupei, poreikiai,
teisės ir atsakomybės, kasdieninės situacijos, rizikos situacijos. Pagal šias sritis ugdomi įvairūs įgūdžiai, atitinkantys to amžiaus vaikų gyvenimo ypatumus, poreikius, sunkumus ir padedantys
pasirengti savanoriškam gyvenimui, ateičiai.

Posted in LSB Kauno skyrius - Naujienos.